Totalentreprise

Muffbyg er din professionelle partner i nøglefærdige totalentrepriser

Vores professionelle projekteringsafdeling klarer hele processen -fra byggetilladelse til indgåelse af aftaler med bl.a. arkitekter og ingeniører og forestår hele projekteringen.

MUFFBYG ApS sørger for at entrere med underentreprenører og styrer projektet og dets udførsel frem til færdig aflevering.

Din kommunikation kommer således kun til at foregå direkte med MUFFBYG ApS. Det er også med os, at du afklarer alle beslutninger.

MUFFBYG ApS sætter kvalitetssikring højt. Det er også derfor vi har vores egen kvalitetssikringsafdeling. Al kvalitetssikring samt drifts- og vedligeholdelsesmateriale udføres og uploades digitalt og er altid til rådighed.

Fordelen ved at bruge MUFFBYG ApS som totalentreprenør er, at du overlader alle processer til én professionel aktør.

Igangværende

projekter

Om MUFFBYG

MUFFBYG ApS
Sallingsundvej 10
6715 Esbjerg N

Kontakt

Tlf.: 7512 4747
kontakt@muffbyg.dk
bogholderi@muffbyg.dk
     (kontoudtog og fakturaer)

Bankoplysninger

Arbejdernes Landsbank A/S
Regnr.: 5316
Kontonr.: 0300810