Hovedentreprise

Muffbyg er din professionellepartner indenfor renovering og nybyg

Ved hovedentrepriser modtager MUFFBYG A/S et færdigudarbejdet projekt, med tegninger og beskrivelser.

Vores professionelle entrepriseafdeling udarbejder aftaler med vores gode samarbejdspartnere samt underentreprenører, hvorved MUFFBYG A/S står for byggeledelsen fra byggestart til aflevering.

Fordele ved at vælge MUFFBYG A/S som din hovedentreprenør, er faglige kompetencer, tryghed, gennemsigtighed og tillid gennem hele byggeprocessen.

MUFFBYG A/S sætter kvalitetssikring højt. Det er også derfor vi har vores egen kvalitetssikringsafdeling. Al kvalitetssikring samt drifts- og vedligeholdelsesmateriale udføres og uploades digitalt og er altid til rådighed.

For yderligere information
samt tilbudsgivning, kontakt:

Kasper Brink Kristensen
MUFFBYG, Salgs- og udviklingschef

Kasper Kristensen

Igangværende projekter

hovedentreprise

Om MUFFBYG

MUFFBYG ApS
Sallingsundvej 10
6715 Esbjerg N

Kontakt

Tlf.: 7512 4747
kontakt@muffbyg.dk
bogholderi@muffbyg.dk
     (kontoudtog og fakturaer)

Bankoplysninger

Arbejdernes Landsbank A/S
Regnr.: 5316
Kontonr.: 0300810