Hovedentreprise

Muffbyg er din professionellepartner indenfor renovering og nybyg

Ved hovedentrepriser modtager MUFFBYG ApS et færdigudarbejdet projekt, med tegninger og beskrivelser.

Vores professionelle entrepriseafdeling udarbejder aftaler med vores gode samarbejdspartnere samt underentreprenører, hvorved MUFFBYG ApS står for byggeledelsen fra byggestart til aflevering.

Fordele ved at vælge MUFFBYG ApS som din hovedentreprenør, er faglige kompetencer, tryghed, gennemsigtighed og tillid gennem hele byggeprocessen.

MUFFBYG ApS sætter kvalitetssikring højt. Det er også derfor vi har vores egen kvalitetssikringsafdeling. Al kvalitetssikring samt drifts- og vedligeholdelsesmateriale udføres og uploades digitalt og er altid til rådighed.

For yderligere information
samt tilbudsgivning, kontakt:

Kasper Brink Kristensen
MUFFBYG, Salgs- og udviklingschef

Kasper Kristensen

Igangværende projekter

hovedentreprise

Om MUFFBYG

MUFFBYG ApS
Sallingsundvej 10
6715 Esbjerg N

Kontakt

Tlf.: 7512 4747
kontakt@muffbyg.dk
bogholderi@muffbyg.dk
     (kontoudtog og fakturaer)

Bankoplysninger

Andelskassen A/S
Regnr.: 5951
Kontonr.: 4036835